• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
 • kontrast strony domyślny
 • kontrast strony białe litery na czarnym tle
 • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
 • rozmiar czcionki na stronie domyślny
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Rodzina 500+ - Świadczenia

Szczecińskie Centrum Świadczeń

informuje, że wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
na okres 2021/2022
można składać w formie elektronicznej od 1 LUTEGO 2021 r.,
natomiast w formie papierowej od 1 KWIETNIA 2021 r.

Okres świadczeniowy 2021/2022 trwać będzie od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski w formie elektronicznej (od 01.02.2021 r.) można składać za pomocą:

 • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
 • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
 • systemów teleinformatycznych banków.

Wnioski w formie papierowej (od 01.04.2021 r.) można wrzucać do urn. Urny znajdują się przy wejściu do siedziby Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 oraz filii przy ul. Rydla 39-40 i są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania SCŚ.

 

Infolinie programu:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tel. 22 529 06 68

Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Program Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowych zasadach będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. – wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.

Punkty przyjęć wniosków:

- ul. Kadłubka 12 – czynne: 7:30 - 15:30

- ul. Rydla 38 – czynne: 7:30 - 15:30

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze na nowych zasadach

Prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, może uzyskać rodzic dziecka, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka lub dyrektor domu pomocy społecznej, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Jeśli jest już przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcemy wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku to ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Poniżej zamieszczony jest link do ustawy:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Informator "Rodzina 500 plus"

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2021
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk