• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
 • kontrast strony domyślny
 • kontrast strony białe litery na czarnym tle
 • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
 • rozmiar czcionki na stronie domyślny
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Dobry Start - Świadczenia

Link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001061

Świadczenie "Dobry Strat" w kwocie 300 zł przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym raz do roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci:

 • do ukończenia 20 roku życia,
 • do ukończenia 24 roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Wnioski można składać:

od 01.07.2020 r. – (tylko drogą internetową) za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.
Wniosek wysłany drogą elektroniczną przed dniem 01.07.2020 r. pozostaje bez rozpatrzenia – należy ponownie złożyć wniosek.
od 01.08.2020 r. - w wersji papierowej w siedzibach SCŚ (adresy podane niżej) oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wniosek złożony przed dniem 01.08.2020 r. (decyduje data stempla) pozostaje bez rozpatrzenia – należy ponownie złożyć wniosek.

Punkty przyjęć wniosków:

 • Kadłubka 12 – czynne 7:30 - 15:30
 • Rydla 38 – czynne 7:30 - 15:30

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2021
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk