Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze 05 2019

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji (2 etaty)

05/2019

(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin

pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń

w Szczecinie

 

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Szczecińskim Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji– Nr 05/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:

 

  1. Pani Katarzyna Molenda zamieszkała w Szczecinie.
  2. NIEOBSADZONE.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

O wyborze kandydata zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której, oceniono predyspozycje osobowościowe oraz znajomość niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku Podinspektora w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji.

W ocenie Komisji najlepszym kandydatem zarówno pod względem predyspozycji osobowościowych jak i wiedzy niezbędnej do pracy na wskazanym stanowisku jest Pani Katarzyna Molenda.

 

Uzasadnienie nieobsadzonego stanowiska:

Pozostali kandydaci biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej, nie spełnili oczekiwań Komisji co do znajomości przepisów zawartych w ogłoszeniu o naborze. W związku z powyższym drugie stanowisko urzędnicze w ramach prowadzonego naboru pozostaje nieobsadzone.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl