Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru

Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 Zastępca DyrektoraSzczecińskiego Centrum Świadczeń (1 etat)

04/2019

(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin

pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń

w Szczecinie

 

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku

naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Szczecińskim Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –

Zastępca Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń– Nr 04/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:

 

Pani Ilona Felsztyńska zamieszkała w Szczecinie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku  analizy nadesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, zdecydowano o wyborze na ww. stanowisko Panią Ilonę Felsztyńska zamieszkałą w miejscowości Szczecin,  która  wykazała się wysokimi kwalifikacjami. Posiada odpowiednie wykształcenie, wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji  publicznej,  które zdaniem komisji kwalifikacyjnej pomogą kandydatce szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.

 


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl