Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru

Wynik naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Podinspektor w Referacie Świadczeń Wychowawczych (2 etaty)
02/2019
(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie


Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowiska urzędnicze –

Podinspektor w Referacie Świadczeń Wychowawczych – Nr 02/2019

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrane zostały:

1. Pani Joanna Czarnecka, zamieszkała w Szczecinie,
2. Pani Dorota Swobodzińska, zamieszkała w Szczecinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Dokonując wyboru kandydata, komisja kierowała się wynikami rozmowy kwalifikacyjnej. Spośród osób które zakwalifikowały się do II etapu postępowania, wybrane kandydatki wykazały się najlepszą znajomością przepisów wskazanych w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielały rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym wiedzę i predyspozycje do podjęcia pracy na ww. stanowisku.
Na tej podstawie uznano, że:

1. Pani Joanna Czarnecka, zamieszkała w Szczecinie,
2. Pani Dorota Swobodzińska, zamieszkała w Szczecinie

są dobrymi kandydatkami do pracy na wskazanym stanowisku w Szczecińskim Centrum Świadczeń.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl