Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru

Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownik w Referacie Świadczeń Wychowawczych (1 etat)
01/2019
(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie
informuje o wyniku
naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –

Kierownik w Referacie Świadczeń Wychowawczych – Nr 01/2019

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrane została:

Pani Izabela Kawecka zamieszkała w miejscowości Bezrzecze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wymieniona wyżej osoba spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na ww. stanowisko. Doświadczenie zawodowe, odpowiedni staż pracy, posiadane wykształcenie i kwalifikacje w pełni kwalifikują Panią Izabele Kawecką do zatrudnienia na stanowisko Kierownika Referatu Świadczeń Wychowawczych w Szczecińskim Centrum Świadczeń.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl