Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. ekonomicznych (1 etat)
03/2019

(Nr naboru/rok)

w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze –
Podinspektor ds. ekonomicznych – Nr 03/2019

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrane została:

Pani Anna Szafraniec zamieszkała w Szczecinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

O wyniku naboru na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
Kandydatka wykazała, iż posiada wystarczającą wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku.
Na tej podstawie uznano, że Pani Anna Szafraniec jest dobrym kandydatem do pracy na stanowisku Podinspektora ds. ekonomicznych.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl