Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (1 etat)
21/2018
(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze –
Podinspektor w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – Nr 21/2018

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrane została:

Pani Aleksandra Karasińska - Ceglarz zamieszkała w Szczecinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

Panią Aleksandrę Karasińską - Ceglarz zamieszkałą w Szczecinie,

Wymieniona wyżej osoba wykazała, iż posiada niezbędną wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku. Komisja rekrutacyjna oceniła, że posiadana wiedza, doświadczenie oraz predyspozycje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl