Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru

Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik Referatu Koordynacji i Nienależnych Świadczeń (1 etat)

20/2018

(Nr naboru/rok)

w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin

pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń

w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku

naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Szczecińskim Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –

Kierownik Referatu Koordynacji i Nienależnych Świadczeń – Nr 20/2018

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko nie wybrano kandydata.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

 

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja podjęła decyzję o nie obsadzeniu powyższego stanowiska. Kandydatka która uczestniczyła w naborze nie spełniła oczekiwań, co do prawidłowego i samodzielnego wykonywania obowiązków niezbędnych do pracy na powyższym stanowisku.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl