Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji (1 etat)
19/2018
(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie


Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze –
Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji – Nr 19/2018

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko nie wybrano kandydata.


Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:


Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja podjęła decyzję o nie obsadzeniu powyższego stanowiska. Kandydatka która uczestniczyła w naborze nie spełniła oczekiwań, co do prawidłowego i samodzielnego wykonywania obowiązków niezbędnych do pracy na powyższym stanowisku.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl