Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji (1 etat)

18/2018

(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin

pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń

w Szczecinie

 

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Szczecińskim Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji – Nr 18/2018

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

 

Pani Marta Wohlert zamieszkała w Szczecinie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Dokonując wyboru kandydata, komisja kierowała się wynikami rozmowy kwalifikacyjnej.
Spośród osób które zakwalifikowały się do II etapu postępowania, wybrana kandydatka wykazała się najlepszą znajomością przepisów wskazanych w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając tym samym wiedzę i predyspozycje do podjęcia pracy na ww. stanowisku

Na tej podstawie uznano, że

 

Pani Marta Wohlert  zamieszkała w Szczecinie

 

jest dobrą kandydatką do pracy na wskazanym stanowiskuw Szczecińskim Centrum Świadczeń.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl