Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 Podinspektor ds. organizacyjnych(1 etat)

17/2018

(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin

pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń

w Szczecinie

 

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Szczecińskim Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor ds. organizacyjnych– Nr 17/2018

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko nie wybrano kandydata.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

 

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja podjęła decyzję o nie obsadzeniu powyższego stanowiska. Żadna z kandydatek nie spełniła oczekiwań pracodawcy, co do prawidłowego i samodzielnego wykonywania powierzonych obowiązków niezbędnych do pracy na stanowisku podinspektora ds. organizacyjnych.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl