Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru

Wynik naboru na wolne stanowiska urzędnicze

 Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta (7 etatów)

15/2018

(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin

Szczecińskie Centrum Świadczeń

w Szczecinie

 

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Szczecińskim Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

Wolne stanowiska urzędnicze –

Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta – Nr 15/2018

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowiska wybrane zostały:

 1. Pani Adrianna Szarek zamieszkała w Szczecinie,
 2. Pani Ludmiła Śliwa zamieszkała w Szczecinie,
 3. Pani Marzena Mrozek zamieszkała w Szczecinie,
 4. Pani Aneta Pietras zamieszkała w Szczecinie,
 5. Pan Tomasz Gregorczyk zamieszkały w Szczecinie,
 6. Pani Aleksandra Pluta zamieszkała w Szczecinie,
 7. Pani Ewa Klimontowicz zamieszkała w Szczecinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

 1. Panią Adriannę Szarek zamieszkałą w Szczecinie,
 2. Panią Ludmiłę Śliwę zamieszkałą w Szczecinie,
 3. Panią Marzenę Mrozek zamieszkałą w Szczecinie,
 4. Panią Anetę Pietras zamieszkałą w Szczecinie,
 5. Pana Tomasza Gregorczyka zamieszkałego w Szczecinie,
 6. Panią Aleksandrę Pluta zamieszkała w Szczecinie,
 7. Panią Ewę Klimontowicz zamieszkałą w Szczecinie.

Wymienione wyżej osoby wykazały, iż posiadają niezbędną wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na wskazanych stanowiskach. Komisja rekrutacyjna oceniła, że posiadana wiedza, doświadczenie oraz predyspozycje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora w Biurze Obsługi Interesanta w Szczecińskim Centrum Świadczeń.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl