Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru 162019

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta
(1 etat)

16/2019
(Nr naboru/rok)

w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta - Nr 16/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:

Pani Magdalena Bajorek zamieszkaław Szczecinie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

Pani Magdalena Bajorek zamieszkała w Szczecinie

Wymieniona wyżej osoba wykazała, iż posiada niezbędną wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku. Komisja rekrutacyjna oceniła, że posiadane doświadczenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora w Biurze Obsługi Interesanta.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl