Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru 152019

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor w Referacie Koordynacji i Nienależnych Świadczeń(2 etaty)

15/2019
(Nr naboru/rok)


w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor wReferacie Koordynacji i Nienależnych Świadczeń– Nr 15/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrane zostały:

 

Pani Elżbieta Łuczyk zamieszkaław Szczecinie

Pani Katarzyna Marciniak zamieszkała w Szczecinie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

 

Pani Elżbiety Łuczyk zamieszkałejw Szczecinie

Pani Katarzyny Marciniak zamieszkałej w Szczecinie

 

Kandydaci wykazali się niezbędną wiedzą oraz odpowiednimi kwalifikacjami do pracy na wskazanym stanowisku, a także dobrą znajomością ustaw wymaganych w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wybrani kandydaci spełnili oczekiwania pracodawcy, co do prawidłowego i samodzielnego wykonywania powierzonych zadań na stanowisku Podinspektora w Referacie Koordynacji i Nienależnych Świadczeń.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl