Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru 142019

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor– stanowisko ds. wypłaty świadczeń (2 etaty)

14/2019
(Nr naboru/rok)

w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor – stanowisko ds. wypłaty świadczeń (2 etaty)– Nr 14/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrane zostały:

 

Pani Anna Maciejewska zamieszkaław Szczecinie

Pani Ewa Bieniek zamieszkała w Szczecinie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

 

Pani Anny Maciejewskiej zamieszkałejw Szczecinie

Pani Ewy Bieniek zamieszkałej w Szczecinie

 

O wyniku naboru na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatów gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wybrani kandydaci wykazali
się szeroką wiedzą oraz odpowiednimi kwalifikacjami.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl