Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru 132019

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji
(1 etat)
13/2019

(Nr naboru/rok)

w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji– Nr 13/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Ilona Kuchalska zamieszkała w Szczecinie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

Pani Ilony Kuchalskiej zamieszkałej w Szczecinie,

Wymieniona wyżej osoba wykazała, iż posiada niezbędną wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na wskazanym stanowisku. Komisja rekrutacyjna oceniła, że posiadane doświadczenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl