Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru 122019

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
(1 etat)
12/2019

(Nr naboru/rok)

w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych– Nr 12/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Beata Nowicka zamieszkała w Szczecinie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

Pani Beaty Nowickiej zamieszkałej w Szczecinie,

Komisja po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdziła, że kandydatka wykazała się najlepszym poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Podinspektora w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Na tej podstawie Komisja podjęła decyzję o wskazaniu Pani Beaty Nowickiej jako kandydatki do objęcia ww. stanowiska.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl