Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. organizacyjnych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 Podinspektor ds. organizacyjnych(1 etat)

11/2019

(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin

pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń

w Szczecinie

 

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Szczecińskim Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor ds. organizacyjnych– Nr 11/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

 

Pani Sandra Knutelska zamieszkała w Szczecinie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

 

Pani Sandry Knutelskiej zamieszkałej w Szczecinie,

 

Komisja rekrutacyjna oceniła, że posiadana wiedza, doświadczenie oraz predyspozycje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora ds. organizacyjnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl