Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Koordynacji i Nienależnych Świadczeń

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Referacie Koordynacji i Nienależnych Świadczeń
(3 etaty)
10/2019

(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Referacie Koordynacji i Nienależnych Świadczeń– Nr 10/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

1.    Pani Anna Mazur zamieszkała w Szczecinie,

2.    NIEOBSADZONE,

3.    NIEOBSADZONE.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

Pani Anny Mazur zamieszkałej w Szczecinie.

Komisja uznała, iż wybrany kandydat spełnił oczekiwania pracodawcy, co do prawidłowego i samodzielnego wykonywania powierzonych zadań na stanowisku podinspektora w Referacie Koordynacji i Nienależnych Świadczeń, ze względu na poziom wiedzy oraz predyspozycje niezbędne do pracy na ww. stanowisku.

 Uzasadnienie nieobsadzonych stanowisk:

Pozostali zakwalifikowani kandydaci, nie stawili się na rozmowę kwalifikacyjną w związku z czym dwa wolne stanowiska urzędnicze w ramach prowadzonego naboru pozostają nieobsadzone.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl