Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru 092019

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta
(3 etaty)

09/2019
(Nr naboru/rok)

w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

 

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta– Nr 09/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrane zostały:

Pani Jadwiga Radaczewska  zamieszkała w Szczecinie,

Pani Marietta Daczkowska zamieszkała w Szczecinie,

Pani Dorota Drozdowska zamieszkała w Szczecinie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podejmując decyzję o wyborze kandydatów, gwarantujących prawidłowe wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku, komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydatów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wysoko oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatów gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Na tej podstawie zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

Panią Jadwigę Radaczewską zamieszkałą w Szczecinie,
Panią Mariettę Daczkowską zamieszkałą w Szczecinie,
Panią Dorotę Drozdowską zamieszkałą w Szczecinie.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl