Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru 082019

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta
(1 etat)

08/2019
(Nr naboru/rok)

w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie


Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie

informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta – Nr 08/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Agata Miedzińska  zamieszkała w Szczecinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w Szczecińskim Centrum Świadczeń:

Panią Agatę Miedzińską zamieszkałą w Szczecinie,

Komisja rekrutacyjna oceniła, że wysoki poziom wiedzy oraz posiadane predyspozycje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora w Biurze Obsługi Interesanta w Szczecińskim Centrum Świadczeń.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl