Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru 062019

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Referacie Świadczeń Wychowawczych
(1 etat)
06/2019

(Nr naboru/rok)
w jednostce budżetowej Gminy Miasta Szczecin
pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń
w Szczecinie

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Referacie Świadczeń Wychowawczych– Nr 06/2019

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Marta Kotowska zamieszkała w Szczecinie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

O wyniku naboru na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje oraz wiedzę z zakresu przepisów wymaganych w ogłoszeniu. Kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością ustaw oraz odpowiednimi kwalifikacjami a także doświadczeniem. Na tej podstawie uznano, że Pani Marta Kotowska jest odpowiednim kandydatem do pracy na  stanowisku Podinspektora w Referacie Świadczeń Wychowawczych.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl