Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzina 500 plus

Infolinie programu:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tel.22 529 06 68

Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

 

 

Program Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowych zasadach będzie można składać:

Punkty przyjęć wniosków:

- ul. Kadłubka 12 –  czynne 730 - 1600

- ul. Rydla 38 – czynne. 800 - 1600

- ul. Kaszubska 30 - czynne 730 - 1600

 

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze na nowych zasadach

Prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, może uzyskać rodzic dziecka, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka lub dyrektor domu pomocy społecznej, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Jeśli jest już przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcemy wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

 

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

 

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku to ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

Wymagane wnioski i formularze:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  2. Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych/wychowawczych

Poniżej zamieszczony jest link do ustawy:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Informator "Rodzina 500 plus"


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl