Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Czyste powietrze

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach części drugiej programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO przyjmowane jest w siedzibach Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 oraz ul. Rydla 39-40 w godz. 7:30 – 15:30.

Wymagane wnioski i formularze:


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2021 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl