Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że świadczenie Dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Czwartek, 26 Lipca 2018

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że świadczenie „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

Informację o przyznaniu przedmiotowego świadczenia otrzymają Państwo drogą elektroniczną (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej)  z adresu dobrystart@scs-szczecin.pl.

 

Drogą listową może zostać przesłane:

  1. wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku,
  2. decyzja o odmowie przyznania świadczenia „Dobry start”,
  3. rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” można odebrać w filii Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul Kaszubskiej 30.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl