Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Lista aktualności:

09.05.2018 - Uchwała Nr XXXIX 1143 18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 roku
06.04.2018 - W dniu 30.04.2018 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne
04.04.2018 - UCHWAŁA NR XXXIX 1142 18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 marca 2018 r.
28.03.2018 - Informujemy, że Szczecińskie Centrum Świadczeń od dnia 28.03.2018 r. jest realizatorem Karty Dużej Rodziny
09.10.2017 - UCHWAŁA NR XXXI 832 17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 20 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX 1143 18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 roku

Środa, 09 Maja 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwała Nr XXXIX/1143/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.


W związku z podjętymi przez Miasto działaniami, których celem jest objęcie opieką jak największej liczby dzieci w wieku do lat trzech, podjęto decyzję o rozszerzeniu grona beneficjentów uprawnionych do otrzymywania Bonu opiekuńczego. Rada Miasta Szczecin przegłosowała przygotowaną przez Wydział Spraw Społecznych UM Szczecin uchwałę, dzięki której, między innymi zostało zwiększone kryterium miesięcznego dochodu (netto) na członka rodziny z 1922 zł na 2200 zł., co więcej, w przypadku rodzin, które posiadają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, kryterium miesięcznego dochodu zostało całkowicie zniesione.

Zmiany wejdą w życie z dniem 10 maja 2018 roku.

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1906/akt.pdf

W dniu 30.04.2018 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne

Piątek, 06 Kwietnia 2018

Krótka treść.
Długa treść.

UCHWAŁA NR XXXIX 1142 18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 marca 2018 r.

Środa, 04 Kwietnia 2018

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:


§ 1. Szczecińskiemu Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/650/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, zmieniona uchwałą nr XXXI/832/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Stefania Biernat

Informujemy, że Szczecińskie Centrum Świadczeń od dnia 28.03.2018 r. jest realizatorem Karty Dużej Rodziny

Środa, 28 Marca 2018

Punkty składania wniosków:

     - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

     - Szczecin-Prawobrzeże   ul. Rydla 39-40 (w godz. od 8:00 do 16:00)

Wydawanie druków:

     - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12

     - Szczecin-Prawobrzeże ul. Rydla 39-40

     - strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl


UCHWAŁA NR XXXI 832 17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 20 czerwca 2017 r.

Poniedziałek, 09 Października 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935);
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:


1) w § 3 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz.1187, z późn. zm.);”;

2) w § 4 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę tych świadczeń oraz przekazywanie informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych określonych w art. 8b ust. 2, art. 8d ust. 1, art. 24b ust. 2 oraz art. 24c ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.);”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2018 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl

Kontakt techniczny: gtwardowski@um.szczecin.pl; m.kaminski@um.szczecin.pl