Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Terminy wypłat świadczeń Pytania i odpowiedzi
Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Komunikat w sprawie zmiany adresu siedziby filii SCŚ ul. Rydla

Piątek, 24 Lutego 2017

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 roku filia SCŚ przy ul. Rydla 38 będzie nieczynna w godzinach od 8:00 do 11:00. Od godziny 11:00 obsługa interesantów odbywać się będzie w nowej siedzibie przy ul. Rydla 39/40.

Komunikat w sprawie zmiany adresu siedziby filii SCŚ ul. Rydla

Poniedziałek, 13 Lutego 2017

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje iż z dniem 1 marca 2017 r. filia Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy
ul. Rydla 38 zostanie przeniesiona do filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40.

UCHWAŁA NR XXV 650 16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 20 grudnia 2016 r.

Czwartek, 29 Grudnia 2016

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i 1948); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: czytaj więcej...

Informacja o zmianie realizatora wypłat świadczeń gotówkowych z Poczty Polskiej S.A. na placówki PKO Bank Polski S.A.

Wtorek, 20 Grudnia 2016

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, iż w celu podniesienia standardów obsługi świadczeniobiorców, od stycznia 2017 r. nastąpi zmiana realizatora wypłat świadczeń gotówkowych z Poczty Polskiej S.A. na placówki PKO Bank Polski S.A. na terenie całego kraju. Celem odbioru świadczeń na terenie Gminy Miasto Szczecin należy zgłosić się do wskazanej zgodnie z załącznikiem placówki PKO Bank Polski S.A. z dowodem osobistym. czytaj więcej...

Komunikat w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Poniedziałek, 19 Grudnia 2016

Informujemy, że w roku 2017 świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane w wysokości 1406,00 zł.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579)
http://monitorpolski.gov.pl/MP/2016/1103

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2016-2017

Czwartek, 01 Września 2016

Od 1 września 2016 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2016-2017.

Punkty składania wniosków:

- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00),
- Szczecin-Prawobrzeże ul. Rydla 38 (w godz. od 8:00 do 16:00),
- za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
- przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

czytaj więcej...

Komunikat w sprawie wypłaty bonu opiekuńczego na okres 2016-2017

Piątek, 26 Sierpnia 2016

Informujemy, że przyjmowane są wnioski o przyznanie Bonu Opiekuńczego na nowy okres 2016-2017, tj. od 01 września 2016 do 31 sierpnia 2017.

Punkty składania wniosków:
- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)
- Szczecin-Prawobrzeże ul. Rydla 38 (w godz. od 8:00 do 16:00)
- Szczecin - Centrum ul. Kaszubska 30 (w godz. 7:30 – 16:00)
- przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin


Wydawanie wniosków:
- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12
- Szczecin-Prawobrzeże ul. Rydla 38
- Szczecin - Centrum ul. Kaszubska 30
- strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl

czytaj więcej...

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2016-2017

Wtorek, 26 Lipca 2016

Od 1 sierpnia 2016 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017.

Punkty składania wniosków:
- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00),
- Szczecin-Prawobrzeże ul. Rydla 38 (w godz. od 8:00 do 16:00),
- za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
- przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin


Wydawanie wniosków:
- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)
- Szczecin-Prawobrzeże ul. Rydla 38 (w godz. od 8:00 do 16:00)
- strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl

czytaj więcej...


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2017 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl

Kontakt techniczny: tsych@um.szczecin.pl; gtwardowski@um.szczecin.pl; asalacin@um.szczecin.pl